Free and easy sex dating - Panahon ng dating bato

Ang pinakamagandang bahagi ng kanilang kasalan, ayon sa mga nakasaksi, ay nang basbasan sila ng orbispo ng kanilang parokya.

Gusto niyang ipakilala kay Patricia na kaya niya siyang buhayin.

Ang kanilang bagong tirahan, kapag natapos na, ay isang parisukat na bahay na may sukat na mga apatnapung talampakan palapad at mga walumpungpung talampakan pahaba.

Ligid ito ng bakod na gawa sa malalaking mga batong di-porma.

Sa harap ay isang gate na gawa sa payat at matutulis na mga bakal.

Rene Calalang Scarborough, Ontario Mon 29th November 2010 Sa pagbabakasyon ko sa Sta Ines ay kapuna-puna ang bahay na iyon.

Malaking dalawang palapag na bahay na bato na may bubong na tisa.

Idinikit niya ang mga iyon sa buong harap at buong gilid ng bahay sa pamamaraang walang plano at walang wawa.

Sa pagkakabit-kabit, pagkakapatong patong, pagkakadikit-dikit ng mga batong buhay na may ibat ibang hugis, sukat at kulay; at sa pagkakahalo ng mga pinagtabasang marble ay nagkaroon nang tila abstract na disenyo ng isang artist ang labas ng bahay.

Hindi ito tinatablan ng mga kagat ng mga anay at mga bukbok.

Tags: , ,